Meertaligheid: óók voor kinderen met een auditieve of communicatieve beperking!

Below is a press release (in Dutch) written by Tjeerd Rintjema from our partner organisation Mercator in the Netherlands after the Poliglotti4.eu Expert Seminar, which took place from 9-10 February in Leeuwarden. The main message that came out after the first day of the seminar was that the sooner you begin with multiple languages the better – and this applies to everyone (also to children with auditory and communicative disability).

Tot nog toe gingen veel logopedisten en therapeuten ervan uit dat je kinderen met een auditieve of communicatieve beperking, zoals doofheid, downsyndroom of autisme, beter eentalig kunt grootbrengen. Drs. Mirjam Blumenthal, onderzoeker bij Koninklijke Kentalis, toont tijdens een lezing het tegendeel aan. Zo laat zij een opname zien van een zevenjarige die doof is sinds zijn eerste levensjaar, maar desondanks drie talen spreekt. Hij is weliswaar een uitzondering maar wel illustratief voor haar betoog.

Blumenthal is een van de veertig deelnemers aan het Poliglotti4.eu Expert Seminar, georganiseerd door het Mercator Kenniscentrum van de Fryske Akademy in Leeuwarden op 9 en 10 februari. Experts uit heel Europa zijn in de Friese hoofdstad samen gekomen om te praten over het thema “Early Language Learning”. De centrale boodschap na dag één luidt: Hoe eerder je begint met meer talen hoe beter, en dat geldt voor iedereen.

Meer informatie over het Poliglotti4.eu Expert Seminar kunt u vinden op www.mercator-research.eu.

Poliglotti4.eu gathers Multilingualism Stakeholders in Madrid

In this guest post Jana Mehl, Poliglotti4.eu Project Assistant, reports on the Poliglotti4.eu Stakeholders Meeting on Multilingualism which took Place in Madrid between 1 and 2 December 2011. The Poliglotti4.eu project partners as well as experts, policy makers, stakeholders and members of civil society gathered in Madrid to reflect the current state of the project and discuss the situation of multilingualism in Europe.

Poliglotti4.eu is a project promoting multilingualism in Europe – the result of the deliberations of the EU Civil Society Platform on Multilingualism. The topics of the Stakeholders Meeting hosted by the Representation of the European Commission in Spain were the political recommendations of the EU Civil Society Platform on Multilingualism, results of Poliglotti4.eu so far (On-line Language Observatory, Survey results, Multilingualism Tools, Ambassadors, Web), migrations, languages and social inclusion, including languages and public services, language learning and education, language policies, including minority languages as well as language and the media.

The Meeting was opened by Poliglotti4.eu Project Director Uwe Mohr, Director of the Language Department at the Goethe-Institut in Brussels. The project was especially pleased to have won over so many high quality guest speakers, whose contributions to the conference were greatly appreciated by all participants. Among the speakers was also Belén Bernaldo de Quiros, Head of the Multilingualism Policy Unit at the European Commission DG EAC, who underlined the importance of fostering language competencies amongst European citizens and presented the new EU programme « Erasmus for All ». It is an instrument in the framework of the EU 2020 strategy of which the objective is the investment in knowledge and education. During the next year the programme will be negotiated with the EU Council and EU Parliament.

Among the other guest speakers on 1 December were Joseba Achotegui, Psychiatrist and Professor at the University of Barcelona who talked about language as a component of the Ulysses syndrome in migrants, Prof. Piet Van Avermaet, Director of the Centre for Diversity and Learning at the Ghent University (Belgium) speaking about Super diversity, glocalisation and multilingualism and Prof. Concepción Otero Moreno from the University of Hildesheim and Braunschweig Mayor City (Germany). She delivered a speech about immigration, language and integration as well as training courses for language mediators in the non-academic field.

On day 2 of the Stakeholders Meeting spoke inter alia Ms. Carmen Valero Garces, Professor of Interpretation and Translation at Alcalá University who presented the university’s programme on multilingualism and public services. Another very interesting speech was given by Gardenia Trezzini, Editor in Chief at Euronews. Ms. Trezzini explained how Euronews dealt with its 11 working languages, as well as about difficulties and challenges incurring from this extensive language regimen.

Project partners of EU organisations representing the non-formal and informal learning as well as the arts and cultural sector agreed upon the highly relevant influence civil society actors play in shaping innovative  language learning approaches and multilingual services in the European public space. In order for this to be achieved, convincing  multilingualism policies are required.

The meeting was a great opportunity to exchange ideas, examples of best practice and to discuss the current situation of multilingualism in the European Union. All participants appreciated very much the varied and high quality contributions of experts, policy makers, stakeholders and members of the civil society brought together by this event.

For more information on the project and the Stakeholders Meeting please visit our project website www.poliglotti4.eu

Contact: Ulla-Alexandra Mattl, Project Manager Polilgotti4.eu (co-ordinator@eunic-brussels.eu )

Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt: verstaan we elkaar?

Volgend bericht werd geschreven door Aleksandra Parcinska, Project Manager Language Rich Europe in British Council Netherlands. Ze schrijft over taaltoetsen en meertaligheid in Nederland, waarover  een congres werd gehouden op 10 november in Den Haag.

In het kader van het Language Rich Europe project hebben British Council Netherlands, EUNIC Nederland en Huis van Europa (Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland) een bijeenkomst georganiseerd over taaltoetsen en meertaligheid in Nederland. Op 10 november 2011 ontmoetten verschillende partijen die betrokken zijn bij taalonderwijs en taalgebruik op de Nederlandse arbeidsmarkt elkaar in het Huis van Europa in Den Haag om na te denken en van gedachte te wisselen over het onderwerp: verstaan we elkaar? 

Nederlanders leren van jongs af aan één of meerdere vreemde talen op school en het uitgangspunt voor de discussie waren vragen rondom het taalonderwijs op Nederlandse scholen:

 • Ligt het niveau hoog genoeg voor de internationale arbeidsmarkt?

 • Volstaat Engels of moet er meer aandacht zijn voor “echt” vreemde talen, zoals Russisch en Chinees?

 • Vinden internationale ondernemingen en instellingen voldoende opgeleide kandidaten?

 • Wat is de waarde van taaltoetsen?

Tijdens de discussiemiddag, geleid door Luc West (Huis van Europa), kwamen verschillende partijen aan het woord: onderwijsspecialisten, recruteringsbureaus en werkgevers die actief zijn in een meertalige omgeving. Zij spraken over de huidige situatie en de uitdagingen voor de toekomst, over problemen en oplossingen, over suggesties voor verbeteringen en over de mogelijkheid tot samenwerking.

Saskia Benedictus-van den Berg introduceerde de context van het Language Rich Europe project – de achtergrond, de methodologie en ambities. Daarna gaf elke spreker een toelichting over het aspect meertaligheid in zijn sector:

 • Onno van Wilgenburg, senior medewerker projecten bij het Europees Platform, over tweetalig onderwijs in Nederland (zie: www.europeesplatform.nl/tto).

 • Daniela Fasoglio, senior leerplanontwikkelaar bij SLO, over een proefproject voor Chinese lessen op Nederlandse scholen (zie: www.chineesopschool.slo.nl).

 • Roel Keuker, consultant bij Antal International, over het werven van meertalige kandidaten voor het bedrijfsleven.

 • Niels Koekoek, medewerker PR bij de Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel, over het belang van meertaligheid, en in het bijzonder Duits, voor Nederlandse ondernemingen.

 Uit de presentaties kwam onder andere naar voren dat:

 • 1 op de 5 middelbare scholen tweetalig onderwijs aanbiedt.

 • er sinds augustus van dit jaar een eerstegraads lerarenopleiding Chinees aangeboden wordt in Leiden.

 • bedrijven een voorkeur hebben voor “native speakers” bij het vervullen van vacatures waaraan bepaalde taaleisen worden gesteld.

 • ondanks dat Duitsland één van de belangrijkste handelspartners van Nederland is, Duits in het onderwijs een ondergeschoven kindje is.

Daarna was er een levendige dialoog, met elkaar en met het geëngageerde publiek. In de dialoog werd onderstreept dat het belangrijk is het contact tussen scholen en bedrijfsleven te versterken; dat moet van beide kanten komen. Bovendien werd aangegeven dat de doeltaal niet altijd of onvoldoende als voertaal wordt gebruikt in het taalonderwijs.

 De discussiemiddag werd voorafgegaan door workshops voor beoordelaars van taaltoetsen van diverse taalinstituten in Nederland: het Goethe Instituut, Institut Francais, Instituto Cervantes, British Council en het Belgische deel van de Nederlandse Taalunie. De workshops werden geleid door het CITO, het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, een Nederlandse organisatie die examens en toetsen ontwikkeld. Het doel van deze informele workshops was om de taaltoetsen van het CITO met toetsen van andere instituten te vergelijken.

 Dit was de allereerste keer dat een dergelijke kennisuitwisseling in Nederland werd georganiseerd. Door de spontane reacties van de deelnemers kunnen we zeggen dat het een nuttige en gewaardeerde oefening was – er is interesse om deze bijeenkomst vaker te organiseren. In deze omgeving bleek het Language Rich Europe project een ideaal en neutraal platform te zijn om verschillende partijen bij elkaar te brengen.

 Van de sprekers:

De discussiemiddag “Verstaan we elkaar?” gaf een interessante kijk op het belang van talenonderwijs in Europa. Daarbij bleek duidelijk dat het beheersen van het Engels alléén niet voldoende is in het Europa van vandaag de dag en dat het leren van een tweede of derde vreemde taal daarom verder gestimuleerd moet worden.”

 Niels Koekoek, Nederlands-Duitse Handelskamer

Language Rich Europe Partners’ Meeting

This is a guest post written by one of our partner organisations, EUNIC in Brussels, who were present at the Language Rich Europe partners’ meeting in Berlin. You can read the following article also on the EUNIC in Brussels website.

On 3 and 4 November 2011, the Language Rich Europe partners gathered in Berlin to reflect on the current state of the project and to discuss the next steps.

One of the topics of the partners’ meeting in Berlin was the Language Rich Europe Index – A European Index on Multilingual Policies and Practices. This Index will help to visualise the role and support for multilingualism and estimate Language Richness in the participating European countries states (national, foreign, regional, immigrant and minority languages). Furthermore, it will allow to evaluate each country’s legislation against EU guidelines and to highlight best practice.

Project partners also had the opportunity to present and discuss the dissemination strategy as well as local project activities. They equally talked about how to build and extend the LRE network based on the index results. The future LRE website which will be launched in the spring next year was presented by the web development company.

Around 30 official partners are taking part in this European wide project, including EUNIC in Brussels and 5 EUNIC member institutes (British Council, Goethe-Institut, Det Danske Kulturinstitut, Instituto Camões, Instituto Cervantes).

Participating countries include Austria, Belgium, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom.

For more information on the project please visit our project website or EUNIC in Brussels website (where the original article appears)

Déjeuner thématique à La Monnaie: Eine Diskussion am Mittagstisch

RAB/BKO – Réseau des arts à Bruxelles/Brussel Kunst Overleg have organised a meeting about multilingualism in cultural institutions last month at the Brussels Opera House La Monnaie/De Munt. Our colleague Julia Kofler, from the British Council in Brussels, attended the event and is reporting back for the Language Rich blog… in German.

Donnerstag 31 Maerz : Reseaux des Arts Bruxelles, das franzoesischsprachige Netzwerk der kulturellen Institutionen in Bruessel und dessen flaemisches Pendant, das BKO luden zu einem Gespraech mit Broetchen ueber zwei und – Mehsprachigkeit im Bruesseler Kulturbereich. Die Veranstaltung fand, gerechter- und erfreulicherweise, auf Niederlaendisch  und Franzoesisch statt.

Els Van Volsem, Ausbildungsleiterin bei La Monnai/De Munt…oder bei De Munt/La Monnaie, ganz nach Bedarf, trug vor, wie die Thematik in dem staatlich subventionierten Konzerthaus und der Bruesseler Langzeitinstitution verarbeitet wird.

Bruessel ist in erster Linie der Sammelpunkt der flaemischen und wallonischen Kultur und Sprache. Was zusammenfuehrt, kann aber auch entzweien. So wird versucht, dem auf regionaler Ebene gegenwaertigen Kulturkonflikt, zumindest in der Hauptstadt entegenzusetzen und stattdessen Modell zu stehen fuer ein gegluecktes sprachliches Zusammenleben.

Bei La Monnaie/De Munt wird der franzoesisch-sprachige Text des Programmheftes ein Jahr auf die linke Seite und der flaemische Text auf die rechte Seite gesetzt, und das Jahr darauf das Ganze umgekehrt. Die Auskunft meldet sich hoeflich mit Bonjour, La Monnaie, comment je peux vous aider/ Goede dag, DeMunt, hoe kan ik u helpen ? Als waere dem nicht genug, wird den Mitarbeitern nahegelegt, doch bitte stets zu wechseln. Beim darauffolgenden Anruf heisst es dann: DeMunt, Hoe kan ik u helpen/ Bonjour, La Monnaie, comment je peux vous aider?

Aber nicht nur der Sprachgebrauch intern und mit dem Publikum, auch die Einstellung zu fremden Kulturen allgemein wurde angesprochen. So hat das Bruesseler Kulturangebot an exotischem Flair reichlich zugenommen: Afrikanisches Theater, Chinesische Oper, Balkan Festival und vieles mehr hat Einzug genommen in den staedtischen Saaelen. Und mit Erfolg: mehr und mehr werden dadurch die jeweiligen Gemeinschaften dieser Kulturen ins Theater oder ins Konzert gelockt. Das ist natuerlich ueberaus lobenswert, aber wie steht es mit der kuturellen Vielfalt innerhalb des Kulturmangements? Selten findet man Mitarbeiter aus anderen Laendern oder exotischem kulturellen Hintergrund, dabei ist Bruessel zu 47% anderssprachig , das heisst, Einwohner, die nicht franzoesische oder niederlaendische Muttersprachler sind: Ein klarer Nachteil fuer Sprachenvielfalt und –austausch innerhalb des Sektors.

Die Frage am Rande: Das Profil der Teilnehmer des Mittagsgespraechs bestand zum grossen Teil aus mittlerem Management und war weiblich. Kultur und Kommunikation sind an sich fast “naturgegeben” ein von Frauen sehr geliebter Bereich. Oder muss gefolgert werden, dass Sprachen und Sprachengebrauch von, im Kulturmanagement wie andersweitig meist maennlich besetzten, hoeheren Etagen weniger ernst genommen wird

Labas from Vilnius

The Language Rich Europe project partners have gathered in Vilnius (therefore the “labas” of the title which means “hello” in Lithuanian) for two days to discuss the next steps of the project. The British Council office in Lithuania has been organising the whole event and the first day of the meeting on Thursday 2 December took place at the Ministry of Economics. The meeting will end on Friday 3 December and more articles will follow on this blog. In the meantime, here’s a very short update on the first very productive meeting day.

We were welcomed at the Ministry of Economics with the statement of how important multilingualism is for Lithuania and how it can influence global trade. Followed by a warm welcome to “the multilingual city of Vilnius. With only 0.5 % of Lithuanians speaking only one language, Vilnius is a natural habitat for such a meeting!” We then listened to a presentation by Irena Smetoniene, Chair of the State Language Commission. Ms Smetoniene went through the role of the Commission in the preservation of the Lithuanian language, explaining that “Lithuanian language ensures national identity and survival” and that “Its survival depends on policy.” Foreign language learning being part of the Ministry of Education’s role.

Throughout the day, partners had the opportunity to work on the Language Rich Europe index questions and think further about the methodology that will be used to collect data across the different countries.

At the end of the day, we had the chance fo visit the Lithuanian Language Museum where we could learn about the history of lithuanian letters, the “Merry-go-round of words-shadows” and the Lithuanian language dictionary (the dictionary began being written on cards in 1922 and was finished in 2002, it is all accessible online now).

Photos by Kamile Zickyte.